Žemės vertė

Ansčiau sakydavo:  ko liūdi kaip žemes pardavęs?
Dabar sako:  ko liūdi, kaip žemių prisipirkęs?